வெளித்தோற்ற அடிப்படையில் நீக்குதல்

வெளித்தோற்ற அமைப்பு உற்பத்தியை அதிகம் பாதிக்காது எனினும் கோழியின் ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல்நலைக் குறித்துத்தெரிந்து கொள்ள இது உதவும் நல்ல முட்டை உற்பத்திச் செய்யும் கோழிக்கும் சாதாரண கோழிக்கும் உள்ள வேறுபாடு.

பண்புகள் முட்டையிடும் கோழி முட்டையிடாத கோழி
கொண்டை மற்றும் தாடி முழுவதும் சிவப்பு நிறமாக மெழுகு போன்ற, வெல்வெட். வறண்ட, சுருங்கிய சற்று கடினமான.
அலகு நன்கு வளைந்து, சிறிது மஞ்சளாக, நல்ல தேகத்துடன், தேய்ந்து காணப்படும். நீண்டதாக, மெல்லிய கூரிய முனையுடன், நல்ல மஞ்சள் நிறத்தில் தோற்றமளிக்கும்.
கண்கள் பளிச்சென்று எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்கும். சோர்ந்து தூங்குவது போல் இருக்கும்.
காது மெழுகு போன்று வெல்வெட் தன்மையுடன் முழுமை பெற்றிருக்கும். சொரசொரப்பாக சுருங்கி இருக்கும்.
இடுப்புப் பகுதியைச் சூழ்ந்துள்ள எலும்பு விரிந்த நிலையில் (இரு விரல்கள்) மெல்லிய வளையும் தன்மையுடையதாக இருக்கும். சற்று மூடிய நிலையில் கெட்டியானதாக இருக்கும்.
வயிறு 3-5 விரல்கள் அளவு பெரிதாக விரிந்து, குறைந்த கொழுப்புடன் மென்மையானதாக இருக்கும். 2 விரல் அளவுக்குக் குறைவாகவே இருக்கும். அதிகக் கொழுப்புடன் கடினமானதாக இருக்கும்.
கழிவுத்துவாரம் / எச்சவாய் பெரிதாக ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும். சிறியதாக உலர்ந்து சுருங்கிக் காணப்படும்.
This entry was posted in முட்டையிடும் கோழிகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*