கோழி வளர்ப்பு

பொதுவாக கோழி வளர்ப்பில் இரு வகை முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

  • கூண்டு முறை / கொட்டகை முறை
  • ஆழ்கூள முறை
This entry was posted in கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

One Response to கோழி வளர்ப்பு

  1. hazembahy says:

    yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>