கோழிக்குஞ்சுகளுக்கான பொதுவான தடுப்பு மருந்துகள்

மருந்தின் பெயர்
செலுத்தும் வழி கோழியின் வயது
லாசோட்டா எஃப் வெள்ளைக் கழிச்சல் நோய்த் தடுப்பு மருந்து மூக்கு 3-7 நாட்களில்
கோழி வாத நோய் தடுப்பு  மருந்து (குஞ்சு பொரிப்பகத்தில்) 1 நாள்
மூச்சுக் குழல் அழற்சி மருந்து (முதல் வேளை) கண்களில் 2-3 வாரங்கள்
லா சோட்டா வெள்ளைக் கழிச்சல் மருந்து குடிநீரில் கலந்து 5-6 வாரங்கள்
கோழி அம்மை
(முதல் வேளை)
7-8 வாரங்கள்
ஆர்2பி வெள்ளைக் கழிச்சல் 9-10 வாரங்கள்
ஆர்2பி வெள்ளைக் கழிச்சல் மூச்சுக் குழல் அழற்சி மருந்து கண்கள் / குடிநீரில் கலந்து 16 வாரங்கள்
கோழி அம்மை
(2வது தடவை)
18வது வாரங்கள்

கூடானது  அறை போல இருட்டாகவும், நல்ல காற்றோட்டத்துடன் கட்டிடத்தின் ஏதேனும் ஒரு ஓரத்தில் அமைந்திருக்கவேண்டும். கூடுகள் மலிவான மரத்தாலான 30x30x40 செ.மீ அளவில் அமைந்திருக்கலாம். சுத்தமான 1 கூடு என்றவாறு அமைக்கலாம். சுத்தமான கூடுகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றை அவ்வப்போது மாற்றவேண்டும். தேவைப்படின் கூளங்களை மாற்றிவிடவேண்டும்.

This entry was posted in இறைச்சிக்கோழி வளர்ப்பு. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*