இறகு உதிர்தலின் அடிப்படையில் நீக்கம் செய்தல்

இறகு உதிர்வது கோழி முட்டையிடுவதன் ஒரு அறிகுறி ஆகும். நல்ல முட்டை உற்பத்தியுள்ள கோழிகள் தாமதமாக இறகை உதிர்க்க ஆரம்பித்தாலும்  விரைவில் உதிர்ந்து விடும். சில சமயம் இறகு உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே முட்டையிட ஆரம்பித்து விடும். ஆனால் முட்டை இட இயலாத கோழிகள் முன்னதாகவே ஆரம்பித்து நீண்ட நாட்களுக்கு இறகை உதிர்த்துக் கொண்டே இருக்கும். ஆனால் முட்டை இடாது. இறக்கையில் இருந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் கடினமான முதல் நிலை இறகுகளை எண்ணுவதன் மூலம் கோழியின் தன்மையை அறிந்து கொள்ள இயலும். முதலில் உள் இறகும் பின்பு மைய இறகு உதிர ஆரம்பிக்கும். புதிய முதல் நிலை இறகுகள் 6 வாரத்திலும் பின்பு வளர்ந்த இறகுகள் அடுத்த 2 வாரத்திலும் உதிரும். இறகு உதிரும் (சமயங்களில்) காலத்தில் 4 புதிய முதல் நிலை இறகுகளுடன் இருந்தால் கோழியானது இறகு உதிர்வதன் 12வத வாரத்தில் இருப்பதாகக் குறிக்கும்.
ஒரு வருட உற்பத்திக்குப் பின் முட்டை உற்பத்தி குறையத் தொடங்கிவிடும். அதன் பின் அக்கோழிகளைப் பராமரிப்பது பொருளாதார ரீதியில் இலாபகரமானதாக இருக்காது. ஏதேனும் கால்மோனைல்லா போன்ற நோய் பரவத் தொடங்கினால் உடனே அனைத்தையும் அழித்து விடுதல் நன்று.

This entry was posted in முட்டையிடும் கோழிகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*