இடஅமைப்பு

கோழிப்பண்ணைக்கு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கையில் கீழ்வரும் குறிப்புகளைக் கருத்தில் கொள்ளுதல் நலம்.

poultry_housing_002

  • கோழியும், தீவனமும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இடத்தில் பண்ணை அமைக்கவேண்டும்.
  • மின்சார வசதி கிடைக்குமாறு இருக்கவேண்டும்.
  • மழைக்காலங்களில் நீர்த் தேங்காமல் விரைவில் வடியக்கூடிய இடமாக இருக்கவேண்டும்.
  • குடி தண்ணீர் தாராளமாகக் கிடைக்கவேண்டும்.
  • நல்ல சந்தை சற்று  தொலைவிற்குள் இருக்கவேண்டும். அதாவது சந்தைப்படுத்துதல் எளிதாக இருக்கவேண்டும்.
This entry was posted in கொட்டகை அமைத்தல். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*